• Thông dụng

  Tính từ

  Solid
  đặc lại
  to become solid
  Thick; stiff
  súp đặc
  thick soup
  Condensed
  sữa đặc
  condensed milk
  Tính từ
  special

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compact
  concrete
  dense
  heavy
  massive
  packaged
  packing
  sealing
  solid
  stiff
  straight
  turbid

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cloggy
  consistent
  stiff
  thick
  tight
  tough

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X