• Thông dụng

  Danh từ.

  Edge; border ; margin.
  mép bàn
  edge of a table.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  border
  boundary
  edge
  flange
  fringe
  gunnel
  gunwale
  limb
  lip
  list
  margin
  marginal
  rim
  selvage
  selvedge
  skirt
  skirting
  verge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X