• Thông dụng

  Danh từ.

  Item; article; dish.
  món ăn
  dish;
  Food course.
  món ăn tinh thần
  mental food.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  item
  stuff
  abrade
  detrited
  scuff
  wear away
  worn out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X