• Thông dụng

  Tính từ.

  Dark; sombre; uncertain.
  tương lai mịt
  dark future.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X