• Thông dụng

  Smooth with one's fingers.
  Mơn tóc
  To smooth one's hair with one's fingers.
  Start (someone speaking).
  Mơn con
  To pamper one's children.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X