• Thông dụng

  Danh từ

  Child, offspring, young, son, daughter
  con một
  an only child
  Sapling, seedling
  con rau
  a vegetable seedling
  (Generic particle denoting a unit of animal or animal-like thing) A, an, the
  con voi
  an elephant
  hai con chim
  two birds
  con đường
  a road
  (Denoting derogatorily a person of some social category)
  con buôn
  a trader
  (Denoting derogatorily a female)
  con mụ đanh đá
  a shrew of a woman
  cái con đáo để
  a termagant of a girl
  con
  a maid-servant
  Stature
  người to con
  a person of big stature
  con bế con bồng con mang con bế
  (Laden) with a swarm of little children
  con nhà lính tính nhà quan
  born into a poor family, but having expensive tastes

  Tính từ

  Small, tiny, minor
  căn buồng con rất xinh
  a tiny pretty room

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X