• Thông dụng

  Danh từ.

  Piece.
  sơn tróc ra từng mảng
  the paint is flacing off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X