• Thông dụng

  Động từ

  To go out; to come out
  ra đồng
  to got
  Out into the fields to go up; to leave for
  từ quê ra tỉnh
  to leave the country for the town
  To set
  ra kiểu cho thợ làm
  to set a pattern for the workman to work on
  To bear; to strike
  ra quả
  to bear fruit
  To become
  đẹp ra
  to become beautiful
  To find out
  tìm ra đáp số
  to find out the solution

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  output

  Giải thích VN: Quá trình hiển thị hoặc in ra các kết quả của các thao tác xử .

  Thực phẩm

  Nghĩa chuyên ngành

  chaff

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  egress
  exit
  radium
  to exit
  grind
  grinding
  lap
  mate
  polish
  thatch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X