• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shot rock

  Giải thích VN: Đá bị phá, [[nổ. ]]

  Giải thích EN: Any rock that has been blasted.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X