• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  one-row
  single-digit
  single-row
  dàn lạnh một hàng ống
  single-row coil
  giàn lạnh một hàng ống
  single-row coil
  sự nung một hàng
  single-row firing
  sự trồng một hàng
  single-row charge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X