• Thông dụng

  Danh từ.

  Mouth.
  súc miệng
  to rinse ones mouth.
  miệng giếng
  mouth of a well.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X