• Thông dụng

  Danh từ
  log
  big roll

  Động từ

  To rinse
  súc chai
  to rinse a bottle
  súc miệng
  to gargle

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  power

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bar
  bloom
  rinse
  force

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  pre-rinse
  power

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X