• Thông dụng

  Take care not to show one's face, conceal one's hand (while masterminding something).
  Náu mặt xúi giục
  To conceal one's hand when inciting someone to do something.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X