• Thông dụng

  Danh từ.

  Face.
  giáp mặt nhau
  face to face.
  Surface.
  nổi lên mặt nước
  to rise to the surface of the water.
  Side
  viết một mặt giấy
  write on one side of the paper

  Danh từ.

  Right.
  giữ phía tay mặt
  to keep to the right.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X