• Thông dụng

  [Rice] threshing bamboo pincers.
  Cord tightening stick.
  Tighten with a tightenting stick.
  Già néo đứt dây xem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X