• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clear ice
  máy làm (nước) đá trong suốt
  clear ice generator
  máy làm (nước) đá trong suốt
  clear ice generator [machine
  máy làm (nước) đá trong suốt
  clear ice machine
  máy làm (nước) đá trong suốt
  clear ice maker
  máy làm (nước) đá trong suốt
  clear ice making machine
  trạm nước đá trong suốt
  clear ice making plant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X