• Thông dụng

  Danh từ.

  Step; stair ; step; turn.
  nấc thang
  step of a ladder.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  climbers
  instance
  nick
  notch
  singulation
  singultus
  step

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fleshy
  lean

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X