• Thông dụng

  Stick-in-the-mud, old-fogey.
  Một ông thầy đồ nệ cổ
  An old-fogey of a Chinese scholar.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X