• Thông dụng

  Danh từ.

  Grandfather.
  ông nội
  paternal grandfather.
  Gentleman.
  mời ông ấy vào
  Ask the gentleman to come in.
  You mister; you sir.

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  canal

  Giải thích VN: Rãnh mặt dưới của [[vành. ]]

  Giải thích EN: The groove on the underside of a corona.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mister
  adjutage
  alveus
  barrel
  blowpipe
  box spanner
  bush
  bushing
  bypass
  cartridge
  cellular
  channel
  collar
  communication pipe
  conduit
  course
  duct
  duet
  flexible pipe
  flexible tube
  flexible tubing
  hose
  lamp
  manifold
  mantle
  muff
  nozzle
  pin
  pipe
  pipe, conduit and duct
  pipeline
  quill
  rigid pipe
  sewer pipe
  shell
  shoot
  sleeve
  thimble
  transverse drain
  trunk
  tube
  tubing
  tunnel
  vessel

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  channel
  duct
  flask
  rack
  tube
  vessel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X