• Thông dụng

  As iron, as deal board.
  Bắp thịt chắc nịch
  To have muscles as hard as iron.
  Nình nịch (láy, ý tăng).
  Chắc nình nịch
  To be as hard as iron.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X