• Thông dụng

  Crack, split.
  Đất nứt nẻ cả hạn
  The ground craked all over because of drought.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X