• Thông dụng

  Tính từ

  (dùng hạn chế trong một số tổ hợp) Eldest, senior, main, biggest
  biển cả
  the main (thơ), the high sea
  sóng cả
  biggest waves, billows
  con cả
  eldest child
  lên giọng đàn anh kẻ cả
  to speak in the tone of a superior and senior
  On a grand scale, on the greatest scale
  cả ăn cả tiêu
  to spend on a grand scale
  Nguyễn Huệ cả phá quân nhà Thanh
  Nguyen Hue destroyed the Ch'in army on a grand scale, Nguyen Hue decimated the Ch'in army
  cả cười
  to burst out laughing most noisily
  cả ghen
  to be most violently jealous
  cả gan
  to show the greatest boldness
  cả tin
  to show the greatest gullibility
  Whole, all entire, to a man...
  cả nước một lòng
  all the country is of one mind
  nhà đi vắng cả
  all the household was out
  tiền phí tổn anh ta chịu cả
  he paid for the whole expenses
  mưa cả ngày cả đêm
  it rained the whole day and the whole night
  cả nút cả
  the whole caboodle
  cả lấp miệng em
  to take advantage of one's position and silence a subordinate

  Từ đệm

  Even, at all, just...
  tranh thủ làm cả khi trời mưa
  to work against the time, even when it rains
  lúc túng toan lên bán cả trời
  when broke, one plans to go up and sell heaven itself
  tiếng trống nghe điếc cả tai
  the tomtom beats are just deafening
  Một chế độ này biến thành chế độ khác cả một cuộc đấu tranh gay go kịch liệt lâu dài
  Changing one system into another is just a tough, fierce and protracted struggle
  chẳng ai đến cả
  no one came at all

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X