• Thông dụng

  Danh từ.

  Throne.
  lên ngôi
  to come to the throne.

  Danh từ.

  (gram) person
  ngôi thứ nhất
  the first person

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X