• Thông dụng

  At a loose end.
  Đi chơi ngẫu
  To wnder about because one is at a loose end.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X