• Thông dụng

  (văn chương) A thousand leagues.
  Nghìn trùng xa cách
  To be a thousand leagues away (from each other)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X