• Thông dụng

  Danh từ

  Way, manner, fashion
  cách đi đứng khoan thai
  a deliberate way of walking, a deliberate carriage
  tìm cách đối phó
  to look for a way to deal with
  Già thì học theo cách già trẻ thì học theo cách trẻ
  the old learn their own way, the young theirs
  Case
  tiếng Nga sáu cách
  there are six cases in Russian
  phá cách
  to break convention (and create a new genre..)
  bài thơ phá cách
  a convention-breaking poem

  Động từ

  To be separated
  hai nhà cách nhau một bức tường
  The two houses are separated by a wall
  To be distant, to be away
  cách đây mười phút đi bộ
  at ten minutes walking distance from here
  cách đây mấy năm
  a few years ago
  cách mặt không cách lòng
  Far from eye, not far from heart
  (dùng hạn chế trong một số tổ hợp) To insulate
  bông len những chất cách nhiệt
  cotton and wool are insulating materials
  sứ cao su cách điện tốt
  porcelain and rubber are good insulators

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alternate
  đảo giãn cách luân phiên
  Alternate Space Inversion (ASI)
  insulate
  process
  cách chế tạo thép chén nung
  crucible steel process
  quy trình sản xuất bột đen bằng cách đốt khí tự nhiên trong máng
  channel process

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mode
  cách chuẩn bị (tài liệu)
  editing mode
  cách chuẩn bị (tài liệu...)
  editing mode
  cách làm bản nháp
  draft mode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X