• Thông dụng

  Very valuable, very precious, priceless, treasured.
  Thân nghìn vàng
  A very precious person, a person worth his weight in gold.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X