• Thông dụng

  Block.
  Đường bị nghẽn lụt
  The roads were blocked by floods.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  choking

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  block

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X