• Thông dụng

  By-trade.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  by-trade
  household industry
  side business
  side work
  nông hộ kinh doanh thêm nghề phụ
  side work farmer
  sideline
  sideline (side-line)
  subsidiary business
  subsidiary occupation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X