• Thông dụng

  Danh từ.

  Work; craft; occupation; profession; business; trade.
  Chúng cùng làm một nghề với nhau
  They follow the same profession.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X