• Thông dụng

  Cũng như nghịch tai Unpleasant to the ears, Unacceptable.
  Câu nói nghịch nhĩ
  An unacceptable statement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X