• Thông dụng

  Danh từ

  Colt, filly, foal
  bóng câu qua cửa sổ
  the shadow of a foal flashing by a window; a fleeting thing
  Dove
  chim câu trắng
  a white dove
  Sentence
  đặt câu
  to build a sentence
  nói chưa hết câu
  to have hardly finished a sentence
  nghe câu được câu chăng
  to understand one sentence here one sentence there, to miss half of what one hears
  Line, verse
  bài thơ tám câu
  a eight-verse poem
  Ra về gửi bốn câu thơ Câu thương câu nhớ câu chờ câu mong
  When departing, one leaves a 4-line poem behind, one of love, one of loneliness, one of waiting and one of expectation
  Saying, saw
  Hook

  Động từ

  To fish
  câu ao
  to fish in a pond
  cần câu
  a fishing-rod
  câu nhắp
  to dap
  câu
  to skitter
  To draw
  câu khách hàng
  to draw customers
  To lift
  chiếc cần cẩu đang câu các kiện hàng
  the crane was lifting crates of goods
  To lob
  đại bác câu trúng cốt
  the guns lobbed home shells on the blockhouse

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  hoist

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sentential

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bridge

  Giải thích VN: Một công trình kết nói hai điểm, dùng làm đường cho hành khách xe cộ đi lại qua một địa điểm khó khăn, dụ như một con sông, một con đường dốc, hoặc ngang qua một con đường [[khác. ]]

  Giải thích EN: A structure that connects two points and carries pedestrian or vehicle traffic over an obstacle such as a body of water, a declivity, or another road.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  sphere

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  lever switch

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  device
  fixture
  spherical
  uncle

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X