• Thông dụng

  Punish severely.
  Nghiêm trị thủ mưu thủ phạm chính
  To punish severely the instigator and the principal (of an offence).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X