• Thông dụng

  Thick-headed.
  Ngu si hưởng thái bình
  Ignorance is bliss; the fools will meet with luck.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X