• Thông dụng

  Wrinkled up (because of rubbing or balling).
  Tờ báo nhàu nát
  A wrinkled-up newspaper.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X