• Thông dụng

  Động từ.

  To pick up; to gather.
  nhặt banh
  to gather the ball
  Tính từ.
  fast; quick.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X