• Thông dụng

  Danh từ
  Prison cell
  Ball

  Động từ

  To open wide; to force open
  banh mắt ra nhìn
  to look with wide-opened eyes
  banh ngực
  to bare one's chest

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ball
  bánh
  track ball
  máy in banh golf
  golf ball printer

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  briquet
  briquette
  bánh nhiên liệu
  fuel briquette
  bánh than
  binder briquette
  bánh than
  fuel briquette
  bánh than nâu
  brawn coat briquette
  bánh than non
  lignite briquette
  than đóng bánh
  binder briquette
  cake
  bánh (cặn) dầu
  oil cake
  bánh cacbua
  cake of carbide
  bánh khô hạt lanh
  linseed cake
  bánh lọc
  filfer cake
  bánh lọc
  filter cake
  bánh muối
  salt cake
  bánh parafin
  wax cake
  bánh sáp
  wax cake
  bánh sợi giả
  mock cake
  bánh xanpet
  niter cake
  máy cắt bánh
  cake cutter
  rửa bánh của bộ lọc
  filter-cake washing
  đá hình bánh
  cake ice
  pack

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  brick

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X