• Thông dụng

  (kết hợp hạn chế) Flexible, pliant.
  Lúc nhu lúc cương
  Now flexible, now firm.

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  emulsion

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lactic

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  hypobulia
  lure

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  as

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X