• Thông dụng

  Danh từ.

  Moment; while.
  chờ tôi một lúc
  wait for me a moment.
  Time.
  đôi lúc
  at times.

  Trạng ngữ.

  When.
  lúc ta còn trẻ
  when she was young.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  instant
  moment
  green
  effort
  power
  strain
  strength

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X