• Thông dụng

  Bissextile, with an intercalary day, with an intercalary month.
  Năm nhuận
  A bissextile year, a leap-year; a year (lunar) with an intercalary month.
  Intercalary.
  Tháng nhuận
  An intercalary month.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X