• Thông dụng

  (dùng trước danh từ chỉ tâm trạng, hàm ý tích cực, không dịch).
  Niềm vui
  A joy.
  Niềm tin
  A feeling of confidence, the sense of confidence.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X