• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  ISDN User Part (ISUP)
  Phần người sử dụng ISDN (ISUP)
  ISDN User Part (ISUP) (Q.730)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X