• Thông dụng

  (từ cũ) Great family.
  Dòng dõi phiệt duyệt
  To come from a great family, to be high-born.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X