• Thông dụng

  Động từ
  to examine; to inspect; to review

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  browse

  Giải thích VN: Dùng hộp hội thoại hoặc hộp danh sách để tìm một tài liệu. Trong chương trình quản sở dữ liệu, duyệt qua thao tác dùng hộp hội thoại hoặc hộp danh sách để tìm một bản ghi dữ [[liệu. ]]

  duyệt theo trang
  browse display
  duyệt theo đề mục
  browse by page
  thành phần duyệt qua
  browse mode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X