• Thông dụng

  Batiste.
  Mùi xoa bằng phin
  A batiste handkerchief.
  Coffee filter, coffee percolator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X