• Thông dụng

  Tính từ.

  Rich, abundant, copious.
  đất đai phong phú
  rich land.


  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ample
  exuberant
  multifarious
  productive

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  abundance
  amplitude
  glut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X