• Thông dụng

  Excessively, immoderate.
  Tự do quá trớn
  Excessive freedom.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X