• Thông dụng

  Động từ.

  To exceed.
  chạy quá tốc độ cho phép
  to drive and exceed the speed limit

  Tính từ.

  Very;excessive.
  xinh quá
  very pretty.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X