• Thông dụng

  Danh từ.

  kiosk
  Inn;restaurant; store; house.
  ấn quán
  printing house.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X