• Thông dụng

  Danh từ

  Seal
  treo ấn từ quan
  to resign by returning one's official seal

  Động từ

  To press
  ấn nút điện
  to press an electric button
  ấn chân ga của xe ô
  to press the accelerator of a car
  ấn việc cho người khác
  to press one's task on another
  To jam, to cram
  ấn quần áo vào va li
  to cram clothing into a suitcase

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X